Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaxannabelle xannabelle
Szufladkowanie ludzi może Ci
kiedyś przytrzasnąć palce 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaxannabelle xannabelle
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viaxannabelle xannabelle

July 03 2015

8931 44f1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatylkotobie tylkotobie
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viatylkotobie tylkotobie
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatylkotobie tylkotobie

July 02 2015

Dziś jest łatwiej dostać darmowe wifi, niż szczery uśmiech. A ludzie się zachowują, jakby z tym światem było wszystko w porządku.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viaawkwardx awkwardx
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaawkwardx awkwardx
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viaMonasi Monasi
2583 5d3e 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
2585 7032 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMonasi Monasi
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viastarryeyed starryeyed
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć. 
Reposted fromchocoway chocoway viaDaisy88 Daisy88
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viatylkotobie tylkotobie
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viatylkotobie tylkotobie
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viastarryeyed starryeyed

June 28 2015

4125 ab9a 500
Reposted bySvartaVargen SvartaVargen

June 27 2015

1291 b25d 500
Reposted bysmillaLonePoProstu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl