Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Nie mów o tym, co cię nie
dotyczy, byś nie usłyszał czegoś, co cię nie ucieszy.
— Baśnie 1001 nocy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Chcę tylko być spełnieniem twoich marzeń.
— niedonaprawienia.soup.io
Reposted fromdeadwolf deadwolf viadieeine dieeine
Życie człowieka jest jak walizka. Wrzucamy do niej różne rzeczy. Z czasem zapominamy, co znajduje się na dnie. Może się zdarzyć, że nosimy tam coś, co sprawia, że nasz bagaż staje się ciężki. A my bezmyślnie ciągniemy go ze sobą, męcząc się przy tym okropnie. Może warto czasem zajrzeć, posprzątać i wyrzucić to, co niepotrzebne. Czasem można nawet znaleźć coś wartościowego. No i zawsze można dowiedzieć się czegoś o sobie oraz wyciągnąć wnioski.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadieeine dieeine
Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
4592 aca6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viadieeine dieeine
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viadieeine dieeine

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viadieeine dieeine
Wytrwaj a wygrasz.
Life begins at the end of your comfort zone.
— Neale Donald Walsch
Reposted byallaySkydelanohhmarigoldbanshe
4041 e2c2 500
Nic mniej.
Reposted bysmilla smilla

June 10 2015

“Suddenly you'll just know, that it's time to start something new and trust the magic of beginnings."
Reposted fromtillbaka tillbaka viabetterthanlies betterthanlies
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viabetterthanlies betterthanlies

June 09 2015

Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
Reposted fromenchantement enchantement viaMonasi Monasi
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl